Мокін Борис Іванович
Мокін Борис Іванович
Головна сторінка  Новини


17 серпня 2014

11 серпня завершилась вступна кампанія до вищих навчальних закладів України на перший курс на місця державного замовлення, і 12 серпня на сайтах та стендах приймальних комісій усіх ВНЗ були вивішені списки зарахованих.

На 25 спеціальностей бакалаврату Вінницькому національному технічному університету було виділено 614 місць державного замовлення для навчання на першому курсі на стаціонарі та 41 місце для навчання по заочній формі.

Бажаючих навчатись у ВНТУ виявилось достатньо – всього було подано заяв 7069 для навчання на стаціонарі та 268 заяв для навчання по заочній формі, що при заокругленні до нижнього цілого значення дробу склало 11 заяв на одно місце стаціонару та 6 заяв на одно місце по заочній формі.

Серед інститутів, що є структурними складовими ВНТУ, найбільше заяв на одне місце державного замовлення для навчання на стаціонарі було подано в Інституті інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії – 19, другим йде Інститут менеджменту – 17, третім йде Інститут машинобудування та транспорту – 9, четверте і п’яте місце ділять Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління та Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування з однаковим результатом – 8, шостим йде Інститут екології та екологічної кібернетики – 7, а сьоме і восьме місце ділять Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання та Інститут електроенергетики та електромеханіки з однаковим результатом – 6 заяв на одне місце державного замовлення для навчання на стаціонарі.

Серед спеціальностей бакалаврату перше місце посідає «Менеджмент» – 25 заяв на одне місце державного замовлення для навчання на стаціонарі, другою йде спеціальність «Програмна інженерія» – 23, третьою йде спеціальність «Комп’ютерна інженерія» – 22, четвертою йде спеціальність «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» – 19, п’ятою йде спеціальність «Автомобільний транспорт» – 16, шостою йде спеціальність «Комп’ютерні науки» – 14, сьомою йде спеціальність «Електронні пристрої та системи» – 13, восьмою йде спеціальність «Мікро- та наноелектроніка» - 12, дев’ятою, десятою та одинадцятою йдуть спеціальності «Електромеханіка», «Машинобудування» та «Управління інформаційною безпекою» з однаковим результатом – 11, дванадцятою та тринадцятою йдуть спеціальності «Системна інженерія» та «Теплоенергетика» з однаковим результатом – 10 заяв на одне місце державного замовлення для навчання на стаціонарі. Двозначні числа заяв, поданих на одне місце державного замовлення, свідчать про гарний рівень профорієнтації, проведеної викладачами кафедр, що готують спеціалістів з цих спеціальностей, напередодні вступної кампанії в середовищі випускників середніх навчальних закладів.

По усіх інших спеціальностях цей показник виражається трохи меншими однозначними числами, найменшим із яких, рівним 5 – і теж достатньо високим, характеризується стан справ з подачею заяв на місця державного замовлення для навчання на стаціонарі на спеціальностях «Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Будівництво», «Електротехніка та електротехнології» і «Зварювання».

А те, що усі місця державного замовлення у ВНТУ по усіх спеціальностях як для навчання на першому курсі на стаціонарі, так і для навчання за заочною формою, виявились заповненими, незважаючи на потужну конкуренцію з боку інших ВНЗ, адже кожен абітурієнт мав право подавати заяви на три спеціальності у п’ять ВНЗ одночасно, свідчить, що приймальна комісія і випускні кафедри гарно попрацювали як напередодні так і під час вступної кампанії, і що імідж нашого університету, піднятий на досить високий рівень у попередні роки, продовжує залишатись високим. Тож залишається лише побажати усім нам таких же гарних результатів і по залученню бажаючих навчатись на умовах надання платних послуг населенню (за контрактом), прийом на ще не вибрані місця ліцензованого обсягу по кожній із спеціальностей ще продовжується.
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.