Мокін Борис Іванович
Мокін Борис Іванович
Головна сторінка  Новини


6 жовтня 2019

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) здійснило аналіз звітів усіх 118 ЗВО зі статусом національного за 2018 рік і опублікувало свій аналітичний звіт під назвою «Виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти», який викладено на 74 сторінках і розміщено також і на сайті.

Ознайомившись зі змістом цього звіту, я довідався, що за «Інтегральним індикатором виконання порівняльних критеріїв» у рейтинговій таблиці, що складена за значеннями цього індикатора за спадним принципом для 113 ЗВО, оскільки 5 ЗВО зі статусом національного своїх звітів до НАЗЯВО не надали, наш Вінницький національний технічний університет з чисельним значенням цього індикатора 1,79 посідає 24-е місце.

Приємно було побачити, що основні наші конкуренти в галузі технічних та ІТ- спеціальностей мають значення цього індикатора, менші ніж у нашого ВНТУ, і посідають місця у рейтинговій таблиці нижчі , ніж наш ВНТУ. Так НТУУ «КПІ» імені Сікорського з числовим значенням індикатора 1,58 посідає 26-е місце, Харківський національний університет радіоелектроніки з числовим значення індикатора 1,47 посідає 27 місце, Національний університет «Львівська політехніка» з числовим значенням індикатора 1,25 посідає 29 місце, Київський національний університет будівництва і архітектури з числовим значенням індикатора 0,31 посідає 42 місце, Донецький національний технічний університет з числовим значення індикатора 0,21 посідає 45-е місце.

Зі здивуванням я побачив, що більше половини від загальної кількості ЗВО зі статусом національного мають від’ємне числове значення інтегрального індикатора, посідаючи місця у нижній частині рейтингової таблиці. До них відносяться і такі наші конкуренти в галузі технічних та ІТ- спеціальностей як Одеський національний політехнічний університет, який має числове значення індикатора на рівні від’ємного числа -1,88, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, який має числове значення індикатора на рівні від’ємного числа -2, Запорізький національний технічний університет, який має числове значення індикатора на рівні від’ємного числа -3,06, Луцький національний технічний університет, який має числове значення індикатора на рівні від’ємного числа -5,74.

Приємно було побачити, що і деякі інші наші конкуренти в галузі ІТ- спеціальностей теж посідають місця у рейтинговій таблиці, нижчі ніж наш ВНТУ. Так Львівський національний університет імені Франка з числовим значенням індикатора на рівні 0,31 посідає 42-е місце, а найближчий наш сусід – Донецький національний університет імені Стуса з числовим значенням індикатора на рівні від’ємного числа -1,68 взагалі знаходиться в нижній частині рейтингової таблиці.

Слід відзначити, що і основні наші найближчі конкуренти в галузі економічних спеціальностей теж посідають місця у рейтинговій таблиці, нижчі ніж наш ВНТУ. Так Тернопільський національний економічний університет, який має філію у Вінниці, з числовим значенням індикатора 0,36 посідає 40-е місце, а Київський національний торгівельно-економічний університет, який має відокремлений інститут у Вінниці, з числовим значенням індикатора на рівні від’ємного числа – 3,33 знаходиться у нижній частині рейтингової таблиці навіть нижче за ДонНУ імені Стуса.

Дуже здивували мене показники Вінницького національного аграрного університету, який з числовим значенням індикатора на рівні від’ємного числа -13,48 посів останнє місце в нижній частині рейтингової таблиці.

Але не менше здивували мене і показники двох українських університетів, які завжди на слуху – Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Національного університету «Острозька академія», які посіли місця у нижній частині рейтингової таблиці з числовими значеннями індикаторів на рівні, відповідно, -0,93 та -2,15.

Однак з іншого боку, враховуючи , що керівником НАЗЯВО є професор Квіт, який ще не так давно був ректором НаУКМА, керівником апарату НАЗЯВО є доцент Винницький, який ще зовсім недавно був доцентом НаУКМА, а аналітичний звіт складено людьми, причетними до НАЗЯВО, то виставлення у їхньому звіті низької рейтингової оцінки НаУКМА, що характеризується від’ємним числом, свідчить, по-перше, про неупередженість та об’єктивність і усіх інших рейтингових оцінок, виставлених у цьому звіті, а по-друге, що можна очікувати на об’єктивність і усіх інших оцінок, які будуть виставлятись у НАЗЯВО при розгляді як акредитаційних матеріалів, так і при розгляді результатів захистів дисертацій.
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.