Мокін Борис Іванович
Мокін Борис Іванович
Головна сторінка  Педагогічна діяльність Навчальні посібники


Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Частина 1: від постановки задачі до синтезу та ідентифікації математичної моделі / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 179 с.

Навчальний посібник присвячено викладенню прикладів застосування методу системного аналізу на його перших трьох етапах в процесі наукових досліджень в галузі електротехніки та в інших галузях при створенні прикладних інформаційних технологій.

Посібник рекомендується для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін «Основи науково-дослідної роботи» і «Методологія та організація наукових досліджень» студентами вищих закладів освіти, що навчаються за бакалаврськими та магістерськими програмами зі спеціальностей 124 та 126 галузі «Інформаційні технології» та спеціальності 141 галузі «Електрична інженерія».
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.