Мокін Борис Іванович
Мокін Борис Іванович
Головна сторінка  Наукова діяльність Монографії Мітюшкін Ю. І., Мокін Б. І., Ротштейн О. П. Soft Computing: ідентифікація закономірностей нечіткими базами знань


Монографія. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. - 145 с.

Монографія є розвитком методів ідентифікації складних нелінійних закономірностей на основі сучасних інтелектуальних технологій (Soft Computing), а саме - комплексного застосування нечіткої логіки, нейронних мереж та генетичних алгоритмів. Основний акцент робиться на способі отримання нечітких баз знань із експериментальних даних без участі експертів шляхом застосування генетичних алгоритмів оптимізації. Наводиться відповідний математичний апарат, методологія настроювання отриманих моделей нейронними мережами, результати комп’ютерного моделювання, а також розв’язання прикладної задачі з галузі електроенергетики - прогнозування добових графіків споживання електричної потужності.

Книга розрахована на фахівців з математичного моделювання та обчислювальних методів, а також тих галузей, де постійно виникає необхідність прийняття рішення на основі великої кількості даних - медицина, бізнес, соціологія тощо.
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.