Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Педагогічна діяльність
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук
Головна сторінка   Новини 


1 лютого 2014

У вищі навчальні заклади надійшов наказ міністра освіти і науки України № 26 від 11.01.2014 року «Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації», зареєстрований в Мін’юсті України 17 січня 2014 р. за № 97/24874.

Цим наказом усім ректорам вищих навчальних закладів III-го та IV-го рівнів акредитації наказано до 1-го вересня 2014 року привести у відповідність нормативам, що вводяться даним наказом, штатні розписи очолюваних ними ВНЗ.

А наказом передбачено, що ВНЗ III-го та IV-го рівнів акредитації з чисельністю студентів денної форми навчання в межах від 2000 до 6000 осіб, в які попадає і наш ВНТУ, зобов’язані мати такий склад керівників, юристів та психологів, зарплата яких фінансуються з загального фонду державного бюджету:

 • керівник ВНЗ (ректор, президент);
 • один помічник керівника (ректора, президента);
 • перший заступник керівника ВНЗ (перший проректор, перший віце-президент);
 • три заступники керівника ВНЗ за напрямками діяльності (проректори, віце-президенти);
 • директор філії (якщо вона є і розміщена окремо);
 • учений секретар;
 • три юрисконсульти (із розрахунку одна ставка юрисконсульта на першу тисячу студентів та по 0,5 ставки на кожну наступну тисячу);
 • п’ять практичних психологів (із розрахунку одна ставка практичного психолога на кожну тисячу студентів);
 • декан факультету (з чисельністю студентів стаціонару не менше 200 осіб);
 • один заступник декана на умовах суміщення з основною посадою професорсько-викладацького складу (за наявності на факультеті не менше 500 і не більше 1500 студентів стаціонару);
 • завідувач господарством факультету (при розміщенні в окремому корпусі);
 • головний бухгалтер;
 • два заступники головного бухгалтера;
 • головний інженер;
 • головний механік;
 • головний енергетик;
 • начальник навчального відділу;
 • заступник начальника навчального відділу;
 • начальник навчально-методичного відділу;
 • заступник начальника навчально-методичного відділу;
 • начальник планово-фінансового відділу;
 • заступник начальника планово-фінансового відділу;
 • начальник відділу кадрів;
 • заступник начальника відділу кадрів;
 • начальник відділу з організації виховної роботи студентів;
 • заступник начальника відділу з організації виховної роботи студентів;
 • начальник відділу сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ВНЗ;
 • начальник відділу по роботі з іноземними студентами;
 • начальник відділу наукової роботи студентів;
 • начальник експлуатаційно-технічного відділу;
 • начальник редакційно-видавничого відділу;
 • начальник відділу матеріально-технічного забезпечення;
 • начальник господарчого відділу;
 • завідувач господарством;
 • начальник відділу внутрішнього аудиту;
 • начальник відділу охорони праці;
 • начальник військово-мобілізаційного відділу;
 • начальник штабу цивільної оборони;
 • завідувач бібліотеки;
 • заступник завідувача бібліотеки;
 • завідувач канцелярії та архіву;
 • завідувач навчальної майстерні (якщо вона завантажена не менше 1080 годин на рік);
 • завідувач навчально-консультативним центром (для студентів заочної форми навчання, якщо їх є не менше 200);
 • завідувач гуртожитком (при кількості проживаючих студентів більше 250 осіб);
 • комендант гуртожитку (при кількості проживаючих студентів менше 250 осіб).

Стосовно кафедри, то в цьому наказі визначено, що повинен бути завідувач кафедри, завідувач кожної окремої навчальної лабораторії, а щодо кількості старших лаборантів, лаборантів та техніків, то відносно них в наказі вказано таке – цитую:

«Чисельність старших лаборантів, лаборантів, техніків встановлюється з урахуванням чисельності викладацького складу кафедри: для кафедр, які забезпечують природничо-математичну та/або технічну підготовку, чисельність старших лаборантів, лаборантів, техніків встановлюється в обсязі до 40 % чисельності викладацького складу кафедри; для кафедр, які забезпечують загальноекономічну та/або соціально-гуманітарну підготовку, – в обсязі до 25 % чисельності викладацького складу кафедри».

Стосовно ж інженерів (провідних та інженерів I і II категорій), то про них у наказі вказано, що не більше однієї посади цієї категорії може бути введено в штат кафедри лише за наявності на ній складного обладнання.

Варто особливо відзначити те, що в наказі не встановлюється мінімальна кількість професорсько-викладацького складу кафедри.

Наказом дозволяється керівнику ВНЗ створювати й інші структурні підрозділи (навчально-наукові інститути, навчально-наукові центри, обчислювальні центри, центри післядипломної освіти, наукові інститути, науково-дослідні частини, підготовчі відділення, дирекції студмістечок тощо), але за умови, що фінансування їхнього керівного та адміністративно-допоміжного складу здійснюватиметься виключно лише за кошти спеціального фонду, який у ВНЗ формується за рахунок коштів, що надходять до ВНЗ за надання дозволених платних послуг. Стосовно цього дозволу у наказі сказано – цитую:

«Структура та чисельність працівників навчально-наукового інституту (центру), обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, обсерваторії, ботанічного саду, студентського містечка, навчально-дослідної, навчально-наукової станції (бази, бюро, служби), віварію, інституту (центру) післядипломної освіти та інших структурних підрозділів вищого навчального закладу, що не передбачені цим наказом, визначаються закладом самостійно з урахуванням пунктів 2 та 3 цього наказу».

А у пунктах 2 і 3 наказу вказано – цитую:

«2. Керівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (далі – заклади) привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

З метою економного і раціонального використання коштів не допускати збільшення чисельності працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів загального фонду, що склалась на 1 вересня 2014 року,...

Надати право керівникам закладів вводити чисельність посад працівників, визначену за затвердженими нормативами, в повному обсязі за рахунок коштів спеціального фонду.

3. Надати право керівникам закладів у разі виробничої необхідності в межах затверджених в установленому порядку коштів на оплату праці та кількості  посад, визначених за нормативами, затвердженими цим наказом, здійснювати заміну посад (крім керівних) окремих структурних підрозділів з метою врахування специфіки навчально-виховного процесу у конкретному закладі. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (педагогічного, науково-педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу…»

А тепер давайте здійснимо аналіз змісту процитованих вище 2-го і 3-го пунктів наказу.

І одразу ж ми бачимо, що першим же абзацом пункту 2 наказу керівникам ВНЗ наказано «привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу». А це означає, що у нашому університеті знову повинні з’явитися факультети, які були ліквідовані три роки тому. Адже без їх появи у структурі університету не можна буде привести у відповідність типовому штатному розпису ВНЗ штатний розпис нашого університету по позиції «Декани» і «Заступники деканів». Тож доведеться знову збирати Конференцію трудового колективу, але цього разу уже задля того, щоб, внісши зміни у статут, знову повернути факультети назад до структури університету. Адже скористатись дозволом на створення нових підрозділів, якими стали наші навчально-наукові інститути, в частині заміни факультетів інститутами, ректор не має права, по-перше, тому що в пункті 3 наказу вказано, що заміняти можна будь-які посади, окрім керівних, що не дозволяє ректору самовільно заміняти посади деканів факультетів та їх заступників на посади директорів інститутів та їх заступників, а по-друге, тому що в частині третій пункту 2 вказано, що в разі заміни факультетів інститутами зарплату абсолютно по усіх посадах в них (і директорів, і заступників директорів, і диспетчерів, і методистів, і секретарів) потрібно виплачувати не з загального фонду бюджету, а із спеціального фонду, який у зв’язку зі зменшенням кількості студентів, що побажали навчатись на умовах надання платних послуг, з кожним роком зменшується, і не виключене настання таких часів, коли цей фонд може не бути сформований взагалі. У цьому випадку перед нашим університетом, якщо не повернутись назад до факультетів, як основних організаційних підрозділів університету, може виникнути загроза закриття, навіть за наявності державного замовлення на тому ж рівні, який ми маємо нині, і завдяки якому контингент студентів у нас не може стати меншим 3500 осіб і без студентів-контрактників.

Усі інші підрозділи і посади (за виключенням канцелярії та архіву) в нашому університеті повністю відповідають нормативам наказу і ніякої корекції не потребують, адже усі керівні посади і науково-дослідної частини, і інституту інтеграції навчання з виробництвом, і інституту магістратури, аспірантури та докторантури, і центру довузівської підготовки, які не увійшли до типового штатного розпису, у нас і зараз фінансуються зі спеціального фонду, що цим наказом дозволено.

Що ж до канцелярії і архіву, які у нас були окремими підрозділами, то для приведення у відповідність типовому штатному розпису їх доведеться об’єднати в один підрозділ.

А із числа тих підрозділів, яких нині у нашому університеті немає, доведеться створювати лише один – відділ внутрішнього аудиту, котрий, як і планово-фінансовий відділ, відділ кадрів, бухгалтерська служба, військово-мобілізаційний відділ, штаб цивільної оборони, режимно-секретний підрозділ, до якого входять лише два працівники, та канцелярія з архівом, входитиме до числа підрозділів, що підпорядковуються безпосередньо ректору.

За кількістю студентів стаціонару, що навчаються нині у нашому університеті, нам доцільно, як я уже кілька років тому пропонував, увести в структуру університету 10 факультетів, котрі можна органічно об’єднати у 5 навчально-наукових інститутів, а саме:

 1. Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної і системної інженерії, до якого віднести факультет інформаційних технологій та факультет комп’ютерної і системної інженерії.
 2. Інститут електроенергетики, теплоенергетики та електромеханіки, до якого віднести факультет електроенергетики та факультет електромеханіки і теплоенергетики.
 3. Інститут радіоелектроніки, до якого віднести факультет електроніки та факультет радіоелектронного приладобудування.
 4. Інститут будування машин і споруд, до якого віднести факультет машинобудування та будівельний факультет.
 5. Інститут менеджменту, екології та інформаційної безпеки, до якого віднести факультет менеджменту і факультет екології та інформаційної безпеки.

На більшості з цих факультетів буде більше 500 студентів стаціонару у кожному, що дозволить мати і посаду декана за рахунок коштів загального бюджету, і доплату з загального бюджету заступнику декана, і лише одному чи двом заступникам деканів факультетів, на яких студентів стаціонару буде більше 200, але менше 500 осіб, доплату доведеться здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.

Зі спеціального фонду бюджету здійснюватиметься і доплата директорам інститутів, посади яких я пропоную знову перевести в статус на громадських засадах з виплатою надбавки до окладу за основною посадою завідувача кафедри чи професора, і доплата заступникам директорів з наукової роботи.

Така реорганізація структури університету відновить її відповідність Закону про вищу освіту України, у відповідності з яким і складені типові штатні нормативи ВНЗ, що затверджені даним наказом міністра, суттєво поліпшить організацію навчального процесу в університеті і зніме стресові навантаження з нинішніх керівників основних організаційних підрозділів, якими нині є навчально-наукові інститути, не поділені на факультети. А у фінансовому відношенні ця реорганізація зменшить зарплатне навантаження на спеціальний фонд університету, що дозволить відновити систему надбавок працівникам різних категорій за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи, яка була ліквідована одночасно з ліквідацією факультетів.

Версія для друку


[01.06.2020] Літо у ВНТУ починається з оновлення корпусу деканів
[15.05.2020] Що очікувати після реформування системи захисту дисертацій?
[27.04.2020] Коронавірусні будні університетського професора
[04.03.2020] Весь мир насильно мы разрушим до основанья, а затем - мы наш, мы новый мир построим!
[19.01.2020] «Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази»
[28.12.2019] Передноворічні роздуми ексректора, який ще працює професором
[21.12.2019] Попри побажання та потуги недоброзичливців академія педагогічних наук продовжує жити
[03.12.2019] Чи варто нашому ректору позитивно реагувати на пропозицію мера міста про передачу частини земельної ділянки університету в комунальну власність?
[30.11.2019] Мої враження від зустрічі з заступником міністра Єгором Стадним
[09.11.2019] Факультету радіоелектроніки - 50
[29.10.2019] То що ж ми знаємо про Маннергейма та його вклад в становлення фінської держави?
[06.10.2019] Як виглядає наш ВНТУ на фоні інших ЗВО зі статусом національного
[09.09.2019] Об’єктивності, справедливості та історичної правди заради, або нехай Наглядова рада університету нас розсудить
[30.07.2019] Чому я - доктор наук, професор, академік, заслужений діяч науки і техніки - голосував за Зеленського і його партію?
[22.06.2019] А може доцільніше піти іншим шляхом?
Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.