Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Педагогічна діяльність
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук
Головна сторінка   Новини 


23 квітня 2015

Оскільки нині триває процес підготовки до конкурсного обрання на Вченій раді університету деканів факультетів, то актуальним є питання правильності обрання делегатів Конференцій трудових колективів факультетів, які Закон України про вищу освіту наділив правом давати характеристику претендентам, що беруть участь у конкурсі.

У вівторок 21-го квітня відбулося засідання Вченої ради університету, на якому нарешті за моєю ініціативою було затверджено такий порядок обрання делегатів Конференцій трудових колективів факультетів, який на відміну від того, що мав місце під час виборів директорів інститутів, уже відповідає і Конституції України, і Закону України про вищу освіту.

Я нагадаю, що згідно зі статтею 24 Конституції України – цитую: «Громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками…» – кінець цитати.
А згідно зі Статтею 39 Закону України про вищу освіту, яка називається «Органи громадського самоврядування вищих навчальних закладів», – цитую: «1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів (курсантів)… 3. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищого навчального закладу, які працюють у цьому закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів… 8. В органі громадського самоврядування навчально-наукового інституту (факультету) повинні бути представлені всі категорії працівників навчально-наукового інституту (факультету) та виборні представники з числа осіб, які навчаються у навчально-науковому інституті (на факультеті). При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники навчально-наукового інституту (факультету) і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів» – кінець цитати.
Ну і нагадаю я, також, про те, що згідно зі Статутом нашого університету до складу Конференції трудового колективу як інституту так і факультету, повинен входити 31 делегат.

Отже для того, щоб виконати норми Закону України про вищу освіту, згідно з яким не менше ніж 75% делегатів Конференції трудового колективу повинні складати науково-педагогічні працівники кафедр, що входять до складу факультету, і не менше ніж 15% делегатів повинні складати студенти, що навчаються на факультеті стаціонарно, від цих кафедр необхідно обрати делегатами не менше 24 науково-педагогічних працівників, які працюють на цих кафедрах штатно – це складатиме 77,4% від загального числа делегатів Конференції, а від студентського складу факультету необхідно обрати делегатами 5 студентів стаціонару – це складатиме 16,1% від загального числа делегатів Конференції. Тож для обрання делегатів Конференції від інших категорій працюючих на факультеті, тобто від працівників адміністративно-управлінського складу (декан) та складу навчально-допоміжного (працівники деканату і факультетського обчислювального центру та завлаби, інженери і лаборанти кафедр) залишається лише 2 вакансії – це складатиме 6,5% від загального числа делегатів Конференції. Звичайно, якщо декан є авторитетним керівником, то на одну із цих вакансій оберуть його, а усі інші працівники вище означених категорій обиратимуть зі своїх рядів на своїх зборах лише одного делегата.

А щоб виконати вище процитовану норму Конституції України потрібно надати право бути обраними делегатами на Конференцію трудового колективу факультету усім викладачам кафедр цього факультету, які працюють штатно, незалежно від того кафедра є випусковою, загально-інженерною чи гуманітарною, і незалежно від того працює викладач штатно на повну ставку чи на якусь її частку.

Ну і варто згадати також про те, що аспіранти і докторанти не беруть участь у виборах декана факультету тому, що вони, незважаючи на їх прикріплення до кафедр, на яких працюють їхні наукові керівники, є особами, що навчаються в іншому структурному підрозділі університету – Інституті магістратури, аспірантури та докторантури.

Взявши штатний формуляр і врахувавши накази ректора про звільнення викладачів, що з 1-го квітня вийшли на наукову пенсію або перейшли на інші кафедри у зв’язку з призначенням виконувачем обов’язки завідувача іншої кафедри, я підрахував, що на факультеті електроенергетики та електромеханіки кафедри повинні делегувати до складу делегатів Конференції трудового колективу таку кількість делегатів: кафедра ЕСС, яка має 12 штатних науково-педагогічних працівників, делегує 4 штатних викладачів, кафедра ЕСЕЕМ, яка має 9 штатних науково-педагогічних працівників, делегує 3 штатних викладачів, кафедра ТЕЕВ, яка має 8 штатних науково-педагогічних працівників, делегує 3 штатних викладачів, кафедра ФГН, яка має 20 штатних викладачів, делегує 7 штатних викладачів, кафедра ЕМСАПТ, яка має 10 штатних науково-педагогічних працівників, делегує 4 штатних викладачів, а кафедра ВЕТЕСК, яка має 9 штатних науково-педагогічних працівників, делегує 3 штатних викладачів. Тобто, 24 делегати представлятимуть в Конференції трудового колективу факультету 68 штатно працюючих на кафедрах факультету науково-педагогічних працівників. І нехай вас, шановні читачі, не бентежить те, що кафедра ЕСС, яка має 12 штатних викладачів, та кафедра ЕМСАПТ, яка має 10 штатних викладачів, делегують однакову кількість делегатів до складу Конференції – це сталося завдяки правилам округлення чисел до цілого, згідно з якими число, яке у молодшому розряді є меншим половини розряду, округлюється до меншого цілого числа, а число, яке у молодшому розряді є більшим половини, округлюється до більшого цілого числа.

Коли я оголосив у своєму виступі на Вченій раді університету в якості прикладу ці розрахунки, то почув незадоволену репліку одного із завідувачів кафедр, що, на його думку, серед делегатів факультету із числа науково-педагогічних працівників забагато викладачів з гуманітарної кафедри – 7 із 24. На це зауваження я відреагував так – це співвідношення є природним, оскільки воно відповідає не лише вимогам Конституції України, але і процентному відношенню кількості годин, що відводяться навчальними планами спеціальностей на гуманітарні дисципліни, до загальної кількості годин, що відводяться навчальними планами спеціальностей на усі дисципліни, завдяки яким формується інтелігентний випускник інженерної спеціальності.

Принагідно нагадую, що згідно з Законом України про вищу освіту Конференція трудового факультету не обирає декана, а лише вказує Вченій раді університету, яка обирає деканів усіх факультетів, на своє відношення до претендентів, що беруть участь у конкурсі. А уже члени Вченої ради університету голосують, беручи чи не беручи до уваги як думку Конференції трудового колективу факультету про претендентів, так і власну поінформованість стосовно стану справ у цьому колективі, яка може не співпадати з колективною думкою факультету, особливо у випадку, коли у цьому колективі мають місце прояви корупції, а серед претендентів є і його діючий декан.

І на завершення – дуже добре, що Верховна Рада Україна ще до виборів деканів у нашому університеті прийняла постанову, якою повернула науково-педагогічним працівникам пенсійного віку наукові пенсії у повному обсязі. Адже завдяки цьому уже з 1-го травня колишні декани пенсійного віку в разі не обрання деканами на наступний термін і переходу на посади рядових професорів чи завідувачів кафедрами з повноцінними професорськими окладами та повноцінними науковими пенсіями, які знову стали не меншими основного окладу професора, не втрачають у зарплаті, що дає змогу членам Вченої ради університету голосувати 30 квітня під час виборів деканів без жалісливої оглядки на можливе зменшення сімейного бюджету у тих колег, які втратили посади деканів, а виключно виходячи лише з того, який із претендентів найбільше відповідає вимогам сьогодення, продиктованим задачами імплементації Закону України про вищу освіту та реформуванням факультетів за європейськими стандартами.

Версія для друку


[04.03.2020] Весь мир насильно мы разрушим до основанья, а затем - мы наш, мы новый мир построим!
[19.01.2020] «Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази»
[28.12.2019] Передноворічні роздуми ексректора, який ще працює професором
[21.12.2019] Попри побажання та потуги недоброзичливців академія педагогічних наук продовжує жити
[03.12.2019] Чи варто нашому ректору позитивно реагувати на пропозицію мера міста про передачу частини земельної ділянки університету в комунальну власність?
[30.11.2019] Мої враження від зустрічі з заступником міністра Єгором Стадним
[09.11.2019] Факультету радіоелектроніки - 50
[29.10.2019] То що ж ми знаємо про Маннергейма та його вклад в становлення фінської держави?
[06.10.2019] Як виглядає наш ВНТУ на фоні інших ЗВО зі статусом національного
[09.09.2019] Об’єктивності, справедливості та історичної правди заради, або нехай Наглядова рада університету нас розсудить
[30.07.2019] Чому я - доктор наук, професор, академік, заслужений діяч науки і техніки - голосував за Зеленського і його партію?
[22.06.2019] А може доцільніше піти іншим шляхом?
[23.05.2019] Перші враження від перших кроків
[22.04.2019] Кілька аргументів до пояснення, чому я, правильно визначивши тенденцію, помилився в числах
[07.04.2019] Розповідь про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2018-му
Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.