Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Педагогічна діяльність
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Публіцистика
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук

Повернувшись із Києва у суботу 26 березня, я у цей же день підготував проекти двох листів до міністра, аби у такий спосіб відреагувати на заклики президента держави та міністра освіти і науки, виголошені ними на підсумковій колегії у четвер.

У понеділок 28 березня я ознайомив зі змістом цих листів членів ректорату і, отримавши їх підтримку, передав обидва листи до канцелярії університету, яка у той же день відіслала їх до Києва.

Перший лист був таким:

 

Міністру освіти і науки України
С. М. Ніколаєнку

Про надання автономії
Вінницькому національному
технічному університету

Шановний Станіславе Миколайовичу!

В світлі Вашої заяви на Колегії 24 березня 2005 року прошу включити до переліку університетів, яким буде надана автономія в питаннях затвердження претендентів в учених званнях і наукових ступенях та присвоєнні грифів творам навчальної та наукової літератури.

Обґрунтування того, що наш університет заслуговує на позитивне вирішення цього питання, міститься у багатьох розділах опублікованої тиждень тому назад моєї книжки «Що за горизонтом?» — яка лежить і у Вас на столі, і у всіх Ваших заступників та начальників департаментів і управлінь мінiстерства.

Особливо концентровано це показано на сторінках 235—238, де у відносних одиницях порівняні результати дiяльності нашого унiверситету та Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

До цього порівняння додам ще лише те, що ефективність аспірантури в нашому університеті у 2004 році склала 64 % при 17 % в цілому по міністерству.

З повагою —
ректор ВНТУ Б. І. Мокін

 

А другий лист до міністра мав такий зміст:

 

Пропозиції ВНТУ Міністру освіти і науки України
С. М. Ніколаєнку

Шановний Станіславе Миколайовичу!

У відповідь на заклик Президента України Віктора Андрiйовича Ющенка надати пропозиції, націлені на підвищення ефективності вітчизняної вищої освіти, який він проголосив на підсумковій колегії, і який Ви також підтримали, надсилаю Вам шість пропозицій нашого університету з їх обґрунтуванням.

Пропозиція 1. Пропонуємо підготовку кандидатів наук в аспірантурі університетів вважати 3-м рівнем фахової підготовки після бакалаврату і магістратури та надати дозвіл університетам, що мають не менше 10 активно працюючих докторів та кандидатів наук певного наукового напрямку, самим створювати ради по захисту кандидатських дисертацій даного напрямку.

За міністерством освіти і науки зберегти право відкриття аспірантури в університетах по спеціальностях, які в достатній мірі забезпечені науковими кадрами вищої квалiфiкації рівня кандидатів та докторів наук.

За Вищою атестаційною комісією зберегти право здійснення позавідомчого контролю якості підготовки в університетах кандидатів наук шляхом вибіркового контролю певної кількості захищених кандидатських дисертацій та періодичної атестації університетів зі спеціальностей, по яких дозволена підготовка кандидатів наук.

Таке нововведення повністю відповідатиме трирівневій системі підготовки фахівців в західних університетах (бакалаврат-магістратура-докторантура). Крім того, воно суттєво зменшить витрати на підготовку кандидатів наук, зменшить рівень корупції, пов’язаної з захистом кандидатських дисертацій, відсіче від цього процесу університети, в яких немає достатньої кількості наукових кадрів вищої кваліфікації, а також вивільнить значну кількість часу працівникам ВАКУ, та її експертних рад, який можна буде використати для суттєвого підвищення якості контролю за роботою університетських рад та процесами захисту кандидатських дисертацій у цих радах.

Пропозиція 2. Пропонуємо заробітну плату усіх викладачів унiверситетів виплачувати із загального фонду державного бюджету незалежно від того, мають ці університети студентів контрактної форми навчання чи працюють лише зі студентами державного замовлення.

Це дасть змогу університетам не підвищувати вартість освітніх послуг, що надаються студентам-контрактникам, в разі підвищення державою заробітної плати викладачам. Крім того, це дасть змогу вивільнену із зарплатної статті кількість коштів, із числа отриманих університетами від студентів-контрактників, використати для нарощення матерiально-технічної бази, необхідної для якісної підготовки фахівців.

Нагадаємо, що держава із загального фонду бюджету на підтримання і нарощення матеріально-технічної бази університетів не виділяє уже багато років жодної гривні.

Такий підхід дасть можливість вітчизняним університетам по рівню матеріально-технічної бази підтягнутись до рівня, принаймні, польських, румунських чи словацьких університетів.

Пропозиція 3. Пропонуємо припинити практику оплати університетами комунальних послуг (вода, тепло, газ, електроенергія) коштами, отриманими від студентів-контрактників, а повністю оплачувати ці послуги за рахунок загального фонду державного бюджету.

Це дасть змогу, як і при прийнятті пропозиції 2, по-перше, не підвищувати вартість оплати освітніх послуг студентами-контрактниками в разі підвищення вартості комунальних послуг, а по-друге, вивільнити додатково ще досить значні суми коштів для нарощення матеріально-технічної бази унiверситетів.

Пропозиція 4. Пропонуємо планувати університетам лише загальний об’єм прийому студентів на 1-й курс за держзамовленням, не розбиваючи його по спеціальностях, і надати право університетам самим розподіляти по спеціальностях цей загальний об’єм прийому.

Це дасть змогу університетам регулювати об’єми підготовки фахівців по спеціальностях в залежності від їх ринкового попиту в регіоні сьогодні і прогнозу на майбутні 3—5 років, що важко зробити із столиці.

Пропозиція 5. Пропонуємо надати право ученим радам університетів самостійно присвоювати учені звання доцентів і професорів, вказуючи в атестатах не лише кафедру чи дисципліну, а і університет, в якому було присвоєне це учене звання. Одночасно пропонуємо надати право ученим радам університетів таємним голосуванням підтверджувати чи не підтверджувати учені звання, отримані в інших університетах, при запрошенні володарів цих учених звань для викладання тих чи інших дисциплін.

Це, по-перше, сприятиме закріпленню науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університетах, в яких вони отримали учені звання, а по-друге, унеможливить виникнення ситуацій, коли викладачі, що отримали учені звання по одних дисциплінах, по яких вони дійсно є фахівцями вищої кваліфікації, залишаються при цих учених званнях і при переході до інших університетів, в яких вони беруться викладати зовсім незнайомі для них дисципліни, по яких рівень знань у них не перевищує рівень знань асистентів чи вчорашніх випускників.

Пропозиція 6. Пропонуємо виплачувати заробітну плату викладачам в поточному навчальному році в залежності від їх активності в науковій та науково-педагогічній діяльності, проявленій у минулому навчальному році, встановивши нижній рівень, середній рівень та верхній рівень окладів по кожній посаді від асистента до професора. При цьому за мінiстерством залишити право планувати фонд заробітної плати по середньому рівню по кожній посаді, а адмінiстраціям унiверситетів надати право диференціювати оклади по посадах в залежності від активності викладачів, що їх займають, в межах від нижнього до верхнього рівнів.

Це стимулюватиме роботу усього науково-педагогічного складу університетів з максимальною віддачею кожного.

Пропозиції схвалені на засіданні ректорату, до складу якого входять проректори, директори усіх інститутів та начальники основних відділів університету, 28 березня 2005 року.

З повагою —
ректор ВНТУ Б.І. Мокін

Версія для друку

Розділи книги
Передмова
Звернення до президента України
Перші тривожні думки
Заява П. В. І. як свідчення негараздів у нашій міліції
Народження уряду
Спільне засідання УФІ та АР ВНТЗУ
Інавгурація губернатора
Деякі наслідки Помаранчевої революції
Загадкова смерть екс-міністра МВС Юрія Кравченка
А чи варто Україні зміцнювати радянську систему атестації наукових та науково-педагогічних кадрів?
Відповіді любителю «лохотрону» та молодим соціалістам
Перша підсумкова колегія міністра Ніколаєнка
Два листи міністру
Десятиріччя Асоціації народних депутатів України
Три події у першій декаді квітня 2005 року, що сколихнули Україну
Зустріч з академіком Кунцевичем
Створення партії підтримки Віктора Ющенка на Вінниччині
Україна — чуток країна
Всеукраїнська олімпіада з автоматики і систем керування
Думки, народжені виїзним засіданням Президії АПНУ
Із чужої пісні слова не викинеш
Перша поява губернатора у рідному університеті
Перша рецензія на «Що за горизонтом?»
100 днів президентства Віктора Ющенка
Хто і коли об’єктивно оцінить вклад штрафних батальйонів у перемогу Радянської Армії над вермахтом?
Анонімники не вгамовуються
Університетський плебісцит
Відповідь Лідії Петрівні
Неузгодженість чи новий стиль?
Подорож делегації університету до Франції та Англії
Що виявилось не врахованим?
Ще раз про Тузлу
Нарада ректорів технічних ВНЗ України
Чи можна повернути те, що повернути не можна?
Інформаційне небо червня
Співбесіда з медалістами
Бомбардування комети
Невже ті, хто голосував за комуністів, підтримують їхні дії у Верховній Раді?
Третя світова перекинулась на Британські острови
Чи безсмертні ідеї Романа Безсмертного?
Реакція на лист від Гамрецького
Підсумкова колегія з селекторною присутністю
Звіт ректора про роботу у 2004—2005 навчальному році
Штормова декада вересня
Новий виток демократії в нашому університеті
Вінниці — 650!
Янукович сказав: «Так! Ющенко!»
Чи відбулося оновлення уряду?
Доповнення до закону про вищу освіту та деякі його наслідки
Депутатська недоторканість — форма захисту чи критерій оцінки?
Відвідини Верховної Ради України та дискусія з міністром
Повторна приватизація «Криворіжсталі»
Бюджетні пристрасті
Старт відпустки
Знакові події 1-ї декади листопада
Другий з’їзд партії НСНУ
Мороз в університеті
СТБ, комуністи і мікрофон
Суботні новини
День свободи
Понеділок — не завжди день важкий
Знакові події останнього листопадового вівторка
Не сприйняття і не прийняття на фоні визнання
Майже тиждень у Києві
Пора
Данилова арифметика
Звернення до міністра
Російська газова атака України у день зміни системи влади у ній
Телевізійне новорічне поздоровлення
Професіонали потрібні не лише у політиці, а і у пожежних командах
Три знакові для мене події після різдвяного тижня
Нагородний дощ
Батько і син Матвієнки та Яцків з Даниловим як перші і останні політичні гості нашого університету під час нинішньої парламентської виборчої кампанії
Карна справа
Декілька слів про хід передвиборчої кампанії
Наглядова рада ВНТУ
Друга підсумкова колегія міністра Ніколаєнка
Недолуга спроба здійснення адміністративного тиску
Зустріч з Юрієм Єхануровим
Репліки
Вибори
Президія і загальні збори АПНУ та захист Віталія
Коаліція
З Олександром Зінченком у чистий четвер
Що було важливим для мене у кінці квітня 2006 року?
Перше засідання Наглядової ради та виїзне засідання Президії АПНУ в нашому університеті
Безвладдя
Важливі події останньої декади червня
Коаліція вмерла! Нехай живе коаліція!
Завершення перевірок і приймальної кампанії
Декілька слів про дивізію СС «Галичина»
Універсал національної єдності
Перша спроба моїх недоброзичливців скористатись новим політичним співвідношенням
Післямова до викладеного
15 річниця незалежності України
Чим завершили і що будемо робити?
Що було цікавого у вересні
Як зробити вітроенергетику ефективною
Розбудова системи противаг
Нарада у міністра
Подорож до Німеччини
Загальні збори АПНУ
Полювання на помаранчевих міністрів
Роздуми під час святкування Дня свободи
Кілька слів про добросусідство
Післямова в остаточному варіанті
Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.