Недостатньо знати, необхідно вміти ці знання застосувати! Недостатньо бажати, потрібно і робити!
  Б.І. Мокін
Головна сторінкаДодати в Вибране

основне
Новини
Біографія
Наукова діяльність
Педагогічна діяльність
Адміністративна діяльність
Громадська діяльність
Публіцистика
Листи, статті, доповіді
Зворотній зв'язок

Пошук

Мій акаунт на Facebook
Пошук

27 квітня, у середу, зранку в нашому університеті розпочала роботу «III International Conference on Optoelectronic Information Technologies «PHOTONICS-ODS 2005»

Формальним головою наукового оргкомітету був я — як ректор університету, що проводив цю наукову конференцію, не формальним — завідувач кафедри оптоелектроніки та лазерної техніки доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Кожем’яко.

На конференцію з’їхались представники наукової еліти в галузі оптоелектроніки як з університетів та наукових інститутів України, так і з університетів країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

На відкриття конференції завітав і губернатор нашої області Олександр Домбровський — випускник 90-х років минулого століття нашого університету, який тепло привітав господарів і гостей цього міжнародного наукового форуму.

Робота на 8-и секціях конференції тривала до 18-ї години у середу та до 15-ї години у четвер — було заслухано і обговорено біля двохсот наукових доповідей.

Одразу після завершення конференції розпочалося засідання Ученої ради університету, на якому було об’єднано в одну повноцінну кафедру дві малопотужні кафедри українознавства та політології і права та обговорено і прийняті рішення по питаннях вдосконалення правового виховання студентів (доповідач — проректор з виховної роботи та гуманітарної політики професор Тамара Буяльська) та вдосконалення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з підпитанням аналізу діяльності усіх п’яти університетських спеціалізованих учених рад (доповідач — директор Інституту магістратури, аспірантури та докторантури доцент Віталій Мокін).

Оскільки обидва рішення, що були прийняті Ученою радою по другому питанню, одночасно характеризують унiверситет і як наукову організацію, то я для історії наведу їх повністю.

РІШЕННЯ

Ученої ради ВНТУ від «28» квітня 2005 р. з питання

«Аналіз діяльності спеціалізованих вчених рад

у Вінницькому національному

технічному університеті»

Аналіз проводиться у відповідності до вимог Постанови ВАК України № 1-2/1 від 09.02.2005 р. «Про дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань присудження наукового ступеня доктора і кандидата наук».

У Вінницькому національному технічному університеті функціонує 5 спеціалізованих вчених рад, які охоплюють 12 наукових спеціальностей, забезпечуючи можливість захисту дисертацій аспірантами та викладачами шести наших профільних науково-навчальних інститутів.

В 1978 році у Вінницькому національному технічному унiверситеті (тоді ще у Вінницькому політехнічному інституті) було відкрито першу спеціалізовану вчену раду К 068.34.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

05.11.13 — «Прилади і методи контролю природного середовища, речовин, матеріалів і виробів» (нині «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин);

05.11.16 — «Інформаційно-вимірювальні системи (в науці та промисловості)» (нині «Інформаційно-вимірювальні системи»).

Протягом 1978—1989 рр. цю раду очолював д. т. н., професор КузьмІн Іван Васильович.

В другій половині 1989 року наказом ВАК СРСР у нашому ВНЗ було створено першу у Вінницькій області спеціалізовану вчену раду Д 05.052.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

05.13.16 — «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання І математичних методів в наукових дослідженнях»;

05.13,08 — «Обчислювальні машини, системи та мережі, елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем керування». Головою цієї ради було призначено д. т. н., професора Мокіна Бориса Івановича, який виконував ці обов’язки до 15.02.1999 р. та виконує з 01.11.1999 до нинішнього часу

В 1999 році, враховуючи рекомендації експертних рад, президія ВАК України постановою X 1-03/7 затвердила новий Перелік спеціальностей наукових працівників, згідно якого назву і шифр спеціальності 05,13.16 було змінено на 01,05.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (з технічних наук), а спеціальність 05.13.08 було розділено на дві: 05.13.05 — «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» та 05.13.13 — «Обчислювальні машини, системи та мережі».

В період з 15.02.1999 р. по 01.11.1999 р. обов’язки голови цієї спецради виконував д. т. н., професор Азаров Олексій Дмитрович. В спеціалізованій вченій раді захищено 15 докторських та І83 кандидатські дисертації.

В 1990 році на базі ради К 068.34,01 в університеті створено ще одну спеціалізовану вчену раду Д 05.052.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями

05.11.16 — «Інформаційно-вимірювальні системи»;

05.11.13 — «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»;

05.11.08 — «Радіовимірювальні прилади»,

і певний час ця рада була єдиною в Україні, де могли захищатися науковці за спеціальністю 05.11,08.

В 1990—2000 рр. очолював раду Мокін Борис Іванович, а з 2000 року головою ради є д. т. н., професор, директор ІнІТКІ ВНТУ Азаров Олексій Дмитрович.

За роки існування в спецраді захищено 13 докторських і 180 кандидатських дисертацій. Наказом ВАК України № 42 від 09.02.2005 р. спеціалізованій вченій раді Д 05.052.02 продовжений термін повноважень до 9 лютого 2008 р.

В 1994 році відкрито спеціалізовану вчену раду К 05.052.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

05.02.03 — «Системи приводів»;

05.03.05 — «Процеси та машини обробки тиском».

Ця спеціалізована вчена рада є єдиною на Правобережжі України, де дозволено проводити захист дисертацій зі спецiальності 05.02.03 і єдиною на Правобережжі України (крім м. Києва), де проводиться захист дисертацій зі спеціальності 05.03.05.

Головою ради є д. т. н., професор, завідувач кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованого виробництва ВНТУ Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович.

В цій спеціалізованій вченій раді захищено 29 кандидатських дисертацій. Клопотання щодо продовження терміну повноважень спецiалізованої вченої ради К 05.052.03 знаходиться на розгляді у ВАК України.

В 2003 році в університеті відкрито четверту спеціалізовану вчену раду К 05.052.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

05.23.05 — «Будівельні матеріали та вироби»;

05.23.08 — «Технологія й організація промислового та цивільного будівництва».

Головою ради є д. т. н., професор, професор кафедри містобудування та архітектури ВНТУ Друкований Михайло Федорович.

В цій спеціалізованій вченій раді захищено поки що лише 2 кандидатські дисертації. Наказом ВАК України № 47 від 09.02.2005 р. спеціалізованій вченій раді К 05.052.04 продовжений термін повноважень до 9 лютого 2007 р.

В 2004 році в університеті відкрито п’яту спеціалізовану вчену раду К 05.052.05 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:

05.09.03 — «Електротехнічні комплекси та системи»;

05.14.02 — «Електричні станції, мережі і системи».

Головою ради є д. т. н., професор, завідувач кафедри електричних станцій і мереж ВНТУ Лежнюк Петро Дем’янович.

В цій спеціалізованій вченій раді уже захищено 3 кандидатські дисертації. Наказом ВАК України № 194 від 14.04.2005 р. спеціалізованій вченій раді К 05.052.05 продовжений термін повноважень до 13 квітня 2007 р.

Загалом, станом на 20 квітня 2005 р. в спецрадах університету захищено 325 дисертацій (297 кандидатських, з них — 235 співробітниками ВНТУ; 28 докторських, з них — 18 співробітниками ВНТУ).

Більшість дисертацій, що захищені, написані аспірантами, здобувачами та докторантами ВНТУ, але чверть — здобувачами наукових ступенів з міст: Київ, Хмельницький, Чернігів, Львів, Харків, Житомир, Донецьк, Луцьк, Сєверодонецьк.

До складу рад входять провідні фахівці України, доктори та кандидати наук з міст: Київ, Львів, Житомир, Хмельницький, Кременчук, Чернігів, Одеса та Вінниця.

Жодне рішення спеціалізованих вчених рад ВНТУ про присудження здобувачам наукових ступенів не було скасоване Вищою атестаційною комісією України.

Таблиця 1

Статистика захищених дисертацій в спеціалізованих вчених радах Вінницького національного технічного університету

Роки
Д 05.052.01
Д 05.852.02
К 05.052-03
К 05.052-04  
 К 05.052.05
Разом
 
кандид.
доктор.
кандид.
доктор.
 
 
 
кандид.
доктор.
1978-1990 рр.
5
2
127
 
 
 
 
132
2
1991
 
2
8
 
 
 
 
8
2
1992
4
 
6
 
 
 
 
10
 
1993
5
1
2
 
 
 
 
7
1
1994
3
1
4
1
2
 
 
9
2
1995
5
2
2
2
5
 
 
12
4
1996
8
1
8
1
2
 
 
18
2
1997
6
1
2
1
3
 
 
11
2
1998
 
1
2
1
4
 
 
6
2
1999
8
1
5
2
1
 
 
14
3
2000
4
 
3
 
2
 
 
9
 
2001
7
 
3
 
5
 
 
15
 
2002
5
1
3
2
1
 
 
9
3
2003
8
1
 
2
2
2
 
12
3
2004
9
1
 
 
1
 
3
13
1
2005
6
 
5
1
1
 
 
12
1
   Всього
83
15
180
13
29
2
3
297
28
   Разом
 
 325  

 

Університет розробив і впровадив нову технологію підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Характерною особливістю її є те, що майбутні претенденти на наукові ступені, як правило, повинні закінчити магістратуру, зобов’язані освоїти методи генерації нових знань, написати та захистити магістерські дисертації, які складають 30—40 % майбутніх кандидатських дисертацій.

Висновки

1. Для роботи спеціалізованих вчених рад в університеті створено належні умови, а саме: комп’ютеризовано примiщення для роботи з підготовки та оформлення документів, на сучасному рівні обладнаний відео- та комп’ютерною технікою окремий конференц-зал для засідань спеціалізованих вчених рад.

2. Порядок розгляду дисертацій, оформлення, укомплектованості та зберігання атестаційних справ наукових ступенів доктора та кандидата наук у спецрадах ВНТУ відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 644 із змінами і доповненнями згідно постанов Кабінету Міністрів України та «Положення про спеціалізовані вчені ради», запровадженого наказом ВАК України від 14.07.1997 р. № 448 із змінами та доповненнями, внесеними наказами ВАК України.

3. Як видно з наведених таблиці і діаграм, спеціалізовані вчені ради при ВНТУ працюють систематично та ефективно.

4. Кожного року збільшується кількість аспірантів і докторантів, які захищають дисертації достроково чи вчасно (у 2004 році ефективність аспірантури ВНТУ зросла до рівня у 64 %). Одним з основних факторів, які дозволили отримати такі досягнення, є створення в університеті Інституту магiстратури, аспірантури та докторантури, який опікується молодими науковцями з моменту відбору їх для навчання за програмою магістерської підготовки до захисту ними кандидатських та докторських дисертацій.

 

РІШЕННЯ

Ученої ради ВНТУ від «28» квітня 2005 р. з питання

«Про досягнення та шляхи вдосконалення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у ВНТУ»

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Інституту магістратури, аспірантури та докторантури Мокіна В. Б., в якій він здійснив аналіз досягнень та шляхів вдосконалення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у ВНТУ, Учена рада ВНТУ відзначає:

І. Аналіз динаміки захисту кандидатських дисертацій.

1. За період з 1991 р. у ВНТУ (ВДТУ, ВПІ) було захищено 172 кандидатські дисертації, тобто в середньому — 14—15 дисертацій за рік:

Як видно з рис. 1 та 2, має місце позитивна динаміка захисту кандидатських дисертацій у ВНТУ.

Динаміка захисту кандидатських дисертацій у ВНТУ

Одним із факторів, які впливають на динаміку захистів дисертацій, є динаміка відкриття та роботи спеціалізованих вчених рад університету для захисту кандидатських дисертацій — рис. 3:

Як видно з рис. 4, має місце позитивна динаміка зростання кількості спеціальностей, по яких в університеті було відкрито спецради для захисту кандидатських дисертацій. Причому, значення діаграми на рис. 4 добре корелюються зі значеннями на діаграмі, наведеній на рис. 2.

 Ефективність аспірантської підготовки

Важливим стимулом до захисту кандидатських дисертацій є й те, що у ВНТУ склалась стала практика залучення до навчального процесу випускників аспірантури, особливо тих, хто вчасно захистив дисертацію або вийшов на завершальну стадію підготовки до захисту. У табл. 1 наведено показники поповнення ВНЗ випускниками аспірантури. Як видно з цієї таблиці, досить великий відсоток (в основному більше половини) займається науково-педагогічною діяльністю після закінчення аспірантури.

Таблиця 1

Статистичні дані по участі випускників аспірантури ВНТУ у науково-педагогічній діяльності

Показники
2000 р.
2001 р.
2002 р.
2003 р.
2004 р.
Захистилось аспірантів
9
15
9
12
13
Випущено з аспірантури ВНТУ, осіб
21
24
17
18
25
Залишилось у ВНТУ, осіб
15
15
9
7
14
Працевл. в інших ВНЗ, осіб
3
2
1
0
0
Всього займаються педаго­гіч­ною діяльністю, %
86
71
56
38
56

 

Сприяє підготовці науково-педагогічних кадрів і відкриття нових спеціальностей аспірантури. Зокрема, у 2004 році відкрито дві спеціальності 05.13.06 — «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» та 13.00.02 — «Теорія та методика навчання (з технічних дисциплін)».

ІІ. Аналіз підготовки докторів наук.

За період 1991-2005 рр. у ВНТУ (ВДТУ) було захищено 40 докторських дисертацій, тобто в середньому — 3 дисертації за рік.

Останнім часом втричі збільшено кількість докторантів у докторантурі ВНТУ. Протягом 2004 року у ній проходили підготовку доц. каф. ЕСЕЕ Бурбело М. Й., доц. каф. МПА Кучерук В. Ю., доц каф. КСУ Штовба С. Д. На початку 2005 року Бурбело М. Й. достроково закінчив докторантуру із захистом дисертації у спецраді ВНТУ. На його місце був зарахований доц. каф. ПКТА Білинський Й. Й.

Здійснюються захисти докторських дисертацій і не через докторантуру ВНТУ. Наприклад протягом 2003-2005 років — це зав. каф. ЗІ, д. т. н., доц. Лужецький В. А., зав. каф. ТПЗ, д. т. н., доц. Савуляк В.І. та перший проректор з наукової роботи, міжнародних зв’язків та економічної політики, зав. каф. ЕМСА, д. т. н., доц. Грабко В. В.

ІІІ. Аналіз магістерської підготовки як першого етапу підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у ВНТУ.

З 1995 року у нашому університеті впроваджена ідеологія підготовки кандидатів наук в аспірантурі через магістратуру, тобто, фактично, навчання в магістратурі є нульовим курсом аспірантури. В табл. 2 наведено статистичні дані по випускниках аспірантури, які отримали у ВНТУ кваліфікацію магістра за період з 1999 (перший випуск) по 2004 роки.

З табл. 2 видно, що ефективність аспірантської підготовки (кількість вчасних захистів кандидатських дисертацій відносно загальної кількості випускників) значно вища серед випускників саме магістратури (34,1 %) у порівнянні з тими, хто не проходив підготовку у магістратурі (21,6 %), а має тільки диплом спеціаліста і поступав до аспірантури як здобувач. Причому ефективність аспірантської підготовки серед «немагістрів» є близькою до середньої по Міністерству освіти і науки України, в той же час як ефективність підготовки серед магістрів університету є майже вдвічі вищою. І саме тому, що в останні роки відсоток випускників магістратури ВНТУ серед випускників аспірантури університету є великим (60-80 %), загальні показники нашого ВНЗ є вищими від середніх по МОНУ.

Таблиця 2

Статистика аспірантської підготовки у ВНТУ серед числа випускників магістратури ВНТУ

 
Показники
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Разом
Загальна кількість аспірантів
28
21
24
17
20
25
135
Вчасно захистились всього
8
5
7
5
5
16
46
Вчасно захистились, %
28,6
23,8
29,2
29,4
25,0
64,0
34,1
Кількість аспірантів-­магістрів
13
15
13
11
12
20
84
Вчасно захистились магістри
5
4
4
4
4
14
35
Вчасно захистились магістри, %
38,5
26,7
30,8
36,4
33,3
70,0
41,7
Магістранти серед аспірантів,%
46,4
71,4
54,2
64,7
60,0
80,0
62,2
Кількість аспіран­тів-­«немагістрів»
15
6
11
6
8
5
51
Вчасно захистились «немагістри»
3
1
3
1
1
2
11
Вчасно захистились «немагістри», %
20,0
16,7
27,3
16,7
12,5
40,0
21,6

 

ІV. Напрямки організаційної діяльності ІнМАД.

В організаційному плані діяльність ІнМАД розгорнута за такими напрямками:

1) забезпечення функціонування на належному рівні магістратури, аспірантури, докторантури та спецрад університету;

2) вдосконалення та впровадження ідеології безперервної підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (НПК ВК) в аспірантурі через магістратуру, яка є нульовим роком підготовки для аспірантури;

3) приведення навчального процесу в ІнМАД у відповідність до вимог Болонського процесу;

4) впровадження дистанційних технологій в навчальний процес магiстратури (а в перспективі — і в аспірантурі);

5) інформаційна підтримка навчального процесу в магiстратурі, підготовки НПК ВК в аспірантурі і докторантурі та їх захисту у спецрадах на Internet-сайті ІнМАД (розробляється його нова версія) та стенді ІнМАД;

6) ведення банку даних ІнМАД та розрахунок показників ефективності діяльності наукових керівників в галузі підготовки НПК ВК;

7) проведення роботи серед потенційних НПК ВК щодо їх залучення до процесу проведення дисертаційних дослiджень і захисту дисертацій.

Розпочата робота зі створення на Internet-сайті ІнМАД форуму для магістрантів, аспірантів та їх наукових керівників з метою обговорення та висвітлення важливих для підготовки НПК ВК питань, причому налагоджується авторизований доступ до розділів форуму відповідних категорій відвідувачів, що унеможливлює доступ до них сторонніх осіб.

З метою подальшого вдосконалення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Учена рада ВНТУ

УХВАЛЮЄ:

І. Визнати високий рівень підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у ВНТУ, оскільки вона має більшість показників, кращих, ніж середні по Україні. Також, відзначити загальну позитивну тенденцію щодо подальшого підвищення більшості показників цієї підготовки.

ІІ. Визнати необхідність підтримання досягнутих рівнів показників та темпів їх росту, в зв’язку з чим рекомендувати:

ІІ.1. Мокіну В. Б. та Новіковій О. О. і Москвіній С. М.:

1) не знижувати вимог щодо виконання аспірантами та їх науковими керівниками чинних вимог до роботи аспірантури та затверджених у 2002 році «Методичних вказівок з організації роботи аспіранта (здобувача) у ВДТУ», підготувати новий варіант цих вказівок з урахуванням нових вимог ВАК України та МОНУ;

2) вести роботу по залученню до написання дисертацій вчених університету, слідкувати за тим, щоб вчасно затверджувались Ученою радою університету теми кандидатських та докторських дисертацій викладачів ВНТУ.

3) покращити інформаційне забезпечення процесу підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації шляхом введення на сайті ІнМАД нових сервісів: каталог наукових фахових видань, затверджених ВАК України, інформація по паспортах спеціальностей, вимоги щодо оформлення дисертацій та методичні рекомендації щодо їх підготовки, оформлення та захисту тощо;

4) організувати для викладачів і аспірантів університету Internet-розсилку з актуальних питань підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

ІІ.2. Науковим керівникам аспірантів:

1) періодично поновлювати в пам’яті вимоги «Методичних вказівок з організації роботи аспіранта (здобувача) у ВДТУ» та чітко їх виконувати;

2) залучати магістрів та аспірантів до участі в наукових конференціях та семінарах, особливо в тих, що проходять у ВНТУ;

3) вимагати від аспірантів відвідування засідань спецрад за їх науковими спеціальностями;

4) відвідувати Internet-сайт ІнМАД та підписатись на Internet-розсилку ІнМАД з актуальних питань підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

5) здійснювати щотижневий контроль безпосередньо за роботою аспіранта і виконанням ним індивідуального плану роботи.

ІІІ. Визнати ідеологію безперервної підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі через магістратуру, яка є нульовим роком підготовки для аспірантури, такою, яка дає відчутні результати, однак, відзначити деякі відхилення чинного Положення про магістерську підготовку в університеті від вимог Болонського процесу, у зв’язку з чим рекомендувати:

ІІІ.1. Затвердити такі зміни до правил прийому до магістратури ВНТУ на 2005/2006 навчальний рік:

1. Ліквідувати статус кандидата в магістранти, запровадивши зарахування претендентів до магістратури одразу після завершення бакалаврату.

2. Початок прийому документів до магістратури перенести на 1 травня.

3. Останнім терміном захисту випускних кваліфікаційних бакалаврських дипломних робіт претендентами на прийом в кандидати до магістратури визначити 29 червня.

4. Останнім терміном подачі усіх документів претендентом до магістратури, окрім документу з оцінкою за бакалаврську дипломну роботу, визначити 29 червня.

5. Останнім терміном подачі документу з оцінкою за бакалаврську дипломну роботу претендентом до магістратури визначити 30 червня.

6. Дату зарахування до магістратури Ученою радою ІнМАД перенести на 1 липня.

7. Навчання магістрантів здійснювати за індивідуальними навчальними планами, які формуються для кожного студента з урахуванням вільно вибраних ним дисциплін на підставі навчального плану відповідно до вимог Болонського процесу.

8. Науковим керівникам та кураторам ECTS допомогти магістрантам скласти їх індивідуальні навчальні плани до 5 липня.

9. Затвердження тем магістерських дисертацій Ученою радою ІнМАД здійснити до 31 жовтня.

10. Профільним науково-навчальним інститутам передати в ІнМАД усі документи магістрантів до 5 липня.

11. Забезпечити навчання магістрантів протягом першого (осіннього) триместру магістратури разом з відповідними групами, що навчаються за програмою «спеціаліст».

12. Встановити термін навчання магістрантів, що мають диплом спеціаліста, з 01 вересня з можливістю перезарахування дисциплін, які студент вивчив раніше у разі співпадання їх навчальних програм. Відповідно, перерахувати вартість навчання.

ІІІ.2. Мокіну В. Б. та Бевз С. В.:

1. Забезпечити виконання змін до Положення про магiстерську підготовку в університеті.

2. Приділяти особливу увагу організації розробки та впровадження дистанційних технологій в навчальний процес магiстратури.

3. Забезпечити висвітлення нововведень на Internet-сайті ІнМАД.

Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора — проректора з наукової роботи, міжнародних зв’язків та економічної політики ВНТУ д. т. н., доц. Грабка В. В.

Версія для друку

Розділи книги
Передмова
Звернення до президента України
Перші тривожні думки
Заява П. В. І. як свідчення негараздів у нашій міліції
Народження уряду
Спільне засідання УФІ та АР ВНТЗУ
Інавгурація губернатора
Деякі наслідки Помаранчевої революції
Загадкова смерть екс-міністра МВС Юрія Кравченка
А чи варто Україні зміцнювати радянську систему атестації наукових та науково-педагогічних кадрів?
Відповіді любителю «лохотрону» та молодим соціалістам
Перша підсумкова колегія міністра Ніколаєнка
Два листи міністру
Десятиріччя Асоціації народних депутатів України
Три події у першій декаді квітня 2005 року, що сколихнули Україну
Зустріч з академіком Кунцевичем
Створення партії підтримки Віктора Ющенка на Вінниччині
Україна — чуток країна
Всеукраїнська олімпіада з автоматики і систем керування
Думки, народжені виїзним засіданням Президії АПНУ
Із чужої пісні слова не викинеш
Перша поява губернатора у рідному університеті
Перша рецензія на «Що за горизонтом?»
100 днів президентства Віктора Ющенка
Хто і коли об’єктивно оцінить вклад штрафних батальйонів у перемогу Радянської Армії над вермахтом?
Анонімники не вгамовуються
Університетський плебісцит
Відповідь Лідії Петрівні
Неузгодженість чи новий стиль?
Подорож делегації університету до Франції та Англії
Що виявилось не врахованим?
Ще раз про Тузлу
Нарада ректорів технічних ВНЗ України
Чи можна повернути те, що повернути не можна?
Інформаційне небо червня
Співбесіда з медалістами
Бомбардування комети
Невже ті, хто голосував за комуністів, підтримують їхні дії у Верховній Раді?
Третя світова перекинулась на Британські острови
Чи безсмертні ідеї Романа Безсмертного?
Реакція на лист від Гамрецького
Підсумкова колегія з селекторною присутністю
Звіт ректора про роботу у 2004—2005 навчальному році
Штормова декада вересня
Новий виток демократії в нашому університеті
Вінниці — 650!
Янукович сказав: «Так! Ющенко!»
Чи відбулося оновлення уряду?
Доповнення до закону про вищу освіту та деякі його наслідки
Депутатська недоторканість — форма захисту чи критерій оцінки?
Відвідини Верховної Ради України та дискусія з міністром
Повторна приватизація «Криворіжсталі»
Бюджетні пристрасті
Старт відпустки
Знакові події 1-ї декади листопада
Другий з’їзд партії НСНУ
Мороз в університеті
СТБ, комуністи і мікрофон
Суботні новини
День свободи
Понеділок — не завжди день важкий
Знакові події останнього листопадового вівторка
Не сприйняття і не прийняття на фоні визнання
Майже тиждень у Києві
Пора
Данилова арифметика
Звернення до міністра
Російська газова атака України у день зміни системи влади у ній
Телевізійне новорічне поздоровлення
Професіонали потрібні не лише у політиці, а і у пожежних командах
Три знакові для мене події після різдвяного тижня
Нагородний дощ
Батько і син Матвієнки та Яцків з Даниловим як перші і останні політичні гості нашого університету під час нинішньої парламентської виборчої кампанії
Карна справа
Декілька слів про хід передвиборчої кампанії
Наглядова рада ВНТУ
Друга підсумкова колегія міністра Ніколаєнка
Недолуга спроба здійснення адміністративного тиску
Зустріч з Юрієм Єхануровим
Репліки
Вибори
Президія і загальні збори АПНУ та захист Віталія
Коаліція
З Олександром Зінченком у чистий четвер
Що було важливим для мене у кінці квітня 2006 року?
Перше засідання Наглядової ради та виїзне засідання Президії АПНУ в нашому університеті
Безвладдя
Важливі події останньої декади червня
Коаліція вмерла! Нехай живе коаліція!
Завершення перевірок і приймальної кампанії
Декілька слів про дивізію СС «Галичина»
Універсал національної єдності
Перша спроба моїх недоброзичливців скористатись новим політичним співвідношенням
Післямова до викладеного
15 річниця незалежності України
Чим завершили і що будемо робити?
Що було цікавого у вересні
Як зробити вітроенергетику ефективною
Розбудова системи противаг
Нарада у міністра
Подорож до Німеччини
Загальні збори АПНУ
Полювання на помаранчевих міністрів
Роздуми під час святкування Дня свободи
Кілька слів про добросусідство
Післямова в остаточному варіанті
Головна сторінкаДодати в Вибране
© 2007-2015. Персональний сайт Мокіна Б.І. Усі права захищено. Несанкціоноване використання матеріалів сайту не дозволяється. У випадку використання цих матеріалів на інших сайтах не допускається будь-яке редагування тексту, а посилання на даний сайт є обов`язковим.